Hotelladder

Disclaimer

Gebruikers kunnen geen vertrouwen ontlenen over toekomstige besluitvorming of op andere wijze rechten ontlenen aan de op deze website verstrekte informatie. De aan de metropoolregio Amsterdam deelnemende gemeenten spannen zich in voor de juiste inhoud van de website en doen er alles aan om deze actueel te houden. De gemeenten kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele onjuiste informatie op deze site. Komt u iets tegen op deze site dat niet correct is of is verouderd? Dan stellen wij uw reactie op prijs. U kunt zich wenden tot het algemene e-mailadres en/of telefoonnummer van uw gemeente. Zie hiervoor de site van uw gemeente.