Hotelladder

Welkom bij de hotelladder van Metropoolregio Amsterdam MRA

De hotelladder kan worden gebruikt als hulpmiddel voor het opstellen en verbeteren van hotelinitiatieven in de metropoolregio Amsterdam.  Als initiatiefnemer of betrokkene kunt u, door middel van het invullen van de hotellader, zien of uw initiatief correspondeert met de wensen en uitgangspunten van de aan de metropoolregio Amsterdam deelnemende gemeenten. Deze wensen en uitgangspunten zijn vastgelegd in de regionale hotelstrategie 2016-2022. Bekijk hier de lijst van deelnemers van de metropoolregio Amsterdam.

De hotelladder vervangt niet de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met bijbehorende verplichte vergunningen/vergunningsaanvragen. De uitkomsten van een ingevulde hotelladder kunnen niet gezien worden als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. U wordt geadviseerd om een deskundig advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van informatie op de website. U kunt geen vertrouwen ontlenen over toekomstige besluitvorming of op andere wijze rechten ontlenen aan de op deze website verstrekte informatie.

Hoe werkt de hotelladder?

In een aantal stappen doorloopt u de hotelladder. Een aantal vragen is met Ja of Nee te beantwoorden.  Bij sommige vragen wordt gevraagd om een toelichting te geven. Na het doorlopen van de hotelladder heeft u een globaal idee hoe een hotelinitiatief zich verhoudt tot de nieuwe beleidsregels van de MRA. Per gemeente kunt u zien welke volgende stappen er mogelijk zijn met betrekking tot het initiatief.

Kies een gemeente

Per gemeente kunt u zien welke volgende stappen er mogelijk zijn met betrekking tot het initiatief.